Fylkesting 28. april 2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 013-15 Tilstandsrapport for videregående opplæring 2014
Ft-sak 028-15 Opprettelse av fylkeskommunalt eiendomsselskap
Ft-sak 011-15 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport 2014
Ft-sak 012-15 Endringer i tannhelseloven og ny forskrift vedrørende føring av regnskaper.
Ft-sak 014-15 Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser
Ft-sak 015-15 Anonym retting
Ft-sak 016-15 Avsluttet byggeregnskap fv. 42 Kartemyr, utbedring
Ft-sak 017-15 Avsluttet byggeregnskap fv. 291 Bygdeheim, kryssombygging
Ft-sak 018-15 Avsluttet byggeregnskap fv. 311 og 302 Dåsnes, trafikksikkerhetstiltak
Ft-sak 019-15 Avsluttet byggeregnskap fv. 409 Tromøybrua, påhengt gang- og sykkelveg
Ft-sak 020-15 Handlingsprogram 2015-2018 til Heiplanen
Ft-sak 021-15 Alternative drivstoffer til bussene i Agder. Fremleggelse av rapport.
Ft-sak 022-15 Høringsuttalelse. Utredningen om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet.
Ft-sak 023-15 Videreføring av statistikkportal for Agder
Ft-sak 024-15 Forslag til endring av rammeavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Agder kollektivtrafikk as
Ft-sak 025-15 Opprettelse av stilling som rådgiver ved fylkesrådmannens kontor
Ft-sak 026-15 Samarbeidsavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Arendal kommune 2015-2018
Ft-sak 027-15 Videreføring av tiårssatsningen for likestilling
Ft-sak 029-15 Ubesatt fylkesrevisorstilling fra 01.06.15 - midlertidig løsning
Ft-sak 030-15 Valg av styrerepresentanter til Agder Kollektivtrafikk AS
Ft-sak 031-15 Opprettelse av 3-årig prosjektstilling innenfor trafikksikkerhetsarbeidet
Ft-melding 001-15 Årsmelding 2014 for Karriere Aust-Agder
Ft-melding 002-15 Årsmelding elev- og lærlingombudet
webløsning fra Serit Itum