Fylkestinget 23. april 2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Informasjon om konsesjonskraftfondet
Ft-sak 005-13 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport 2012
Ft-sak 006-13 Skolehelsetjenesten - og andre forebyggende tiltak i elevmiljøet
Ft-sak 007-13 Karrieresentre i Aust-Agder - organisasjonsmodell og ressursgrunnlag
Ft-sak 008-13 MIC -deltakelse 2014 - 2016, Mwanza city - Tanzania
Ft-sak 009-13 Evaluering - Elektroniske saksdokumenter for fylkesutvalg og fylkesting.
Ft-sak 010-13 Videreutvikling av det administrative samarbeidet mellom Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommuner
Ft-sak 011-13 Forvaltningsplan for friluftslivsområdene i skjærgården i Aust-Agder, 2013 - 2018
Ft-sak 012-13 Revisjon av handlingsprogram for fylkesveger
Ft-sak 013-13 Hovedprinsipper for kollektivtransport i Aust-Agder fra 2015
Ft-sak 014-13 Skyss av elever i grunnskolen - dekning av kostnader
Ft-sak 015-13 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kontroll av særskilte forhold ved Tvedestrand og Åmli videregående skole, avd. Holt"
Ft-sak 016-13 Valg av styrerepresentanter til Agder Kollektivtrafikk AS
Ft-sak 017-13 Ombygging og rehabilitering av E-bygget på Fløyheia
Ft-sak 018-13 Valg av medlem og varamedlem til Sparebanken Sørs forstanderskap og medlem og varamedlem til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sørs generalforsamling.
Ft-sak 019-13 Valg av fylkesvalgstyre
Ft-melding 001-13 Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2012
Ft-melding 002-13 Årsmelding elev- og lærlingombudet
Uttalelse fra Kåre Gunnar Fløystad, Det trengs nye tiltak for å sikre skogindustrien
Interpellasjon om kapasiteten på bussene
Interpellasjon om kvartersavganger mellom Eydehavn og Arendal-Kristiansand
webløsning fra Serit Itum