Fylkesting 13. desember 2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 16/70 En ny region Agder
Ft-sak 16/71 Handlingsprogram VINN Agder 2017-2019
Ft-sak 16/72 Mål og tiltak for arbeid med klima i fylkeskommunens virksomhet
Ft-sak 16/73 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 og regionale utviklingsprosjekter 2017
Ft-sak 16/74 Tiltak for elever som ønsker forserte løp eller muligheter for ekstra faglige utfordringer
Ft-sak 16/75 Prosjekt "Styrking av arbeidet mot mobbing og arbeidet med elevers psykiske helse" - status og videreføring
Ft-sak 16/76 Strategiplan for pedagogisk bruk av IKT
webløsning fra Serit Itum