Fylkesting 21. februar 2012

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 001/12 Kvalitetsutvikling i videregående opplæring - Handlingsplan for kompetanse 2012
Ft-sak 002/12 Blakstad videregående skole - flytting av utdanningstilbudet
Ft-sak 003/12 Videregående skoler - skolestruktur og utfordringer. Mandat for utredning
Grønt stipend
Ft-sak 004/12 Nasjonal Digital Læringsarena, NDLA - godkjenning av vedtektsendring for samarbeidet
Ft-sak 005/12 Miljøkartlegging av fylkeskommunens bygningsmasse
Ft-sak 006/12 Fylkeskommunens klagenemndsordning for utdanningssaker - forslag til omorganisering
Ft-melding 001/12 Kystnær høyhastighetsbane - regionale virkninger for strekningen Brokelandsheia-Egersund
webløsning fra Serit Itum