Fylkesting 20. oktober 2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Presentasjon av fylkeseldrerådets årsmelding v/ fylkeseldrerådets leder
Ft-sak 054-15 Rapport for 2. tertial 2015
Ft-sak 055-15 Sam Eyde videregående skole - byggetrinn 2 - forprosjekt
Ft-sak 056-15 Bygging av ny videregående skole i Tvedestrand - funksjons- og romprogram
Ft-sak 057-15 Driftsbygning Tvedestrand og Åmli vgs., adv. Holt
Ft-sak 058-15 Botilbud for elever ved Sam Eyde
Ft-sak 059-15 Evaluering av elev-PC ordningen
Ft-sak 060-15 Vurdering av tannhelsebuss eller annen ambulerende tjeneste.
Ft-sak 061-15 Tannhelsetjenestens utstyrsbehov og evt. innredning av behandlingsrom Krøgenes
Ft-sak 062-15 Fylkesveger - ny anbudsrunde, driftskontrakt Arendal Vest 2016 - 2021
Ft-sak 063-15 Pilotprosjekt alternativ drivstoff kollektivtransport. Videre oppfølging.
Ft-sak 064-15 Endringer i aksjonæravtale - Agder kollektivtrafikk AS
Ft-sak 065-15 Justering av Regional plan for senterstruktur og handel - vedtaksbehandling
Ft-sak 066-15 Strategisk plan for kunst og kulturformidling i Aust-Agder 2016-2019 - Endelig behandling
Ft-sak 067-15 Evaluering prosjekt bygningsvernsenter - Fylkeskommunens videre arbeid med bygningsvern
Ft-sak 068-15 Sammensetning av yrkesopplæringsnemnda i Aust-Agder 2016-2019
Ft-sak 069-15 Rv 9. Endret prioritering av prosjekt
Ft-sak 070-15 Høring NOU - 2015:8 Fremtidens skole - fornyelse av fag og kompetanser
Ft-melding 011-15 Bredbånd og mobildekning i Aust-Agder
Ft-melding 012-15 Status vedrørende etablering av Sørlandslab/Mechatronic Innovation Lab (MIL)
Ft-melding 013-15 Nasjonal Digital LæringsArena (NDLA) - årsmelding for 2014
Ft-melding 014-15 Anbud kollektivtransport i Setedal
Ft-melding 015-15 Vedtak i kontrollutvalget om utbetalingsrutiner i Aust-Agder - Nettbuss Sør AS for perioden 2004 - 2014
Ft-melding 016-15 Aust-Agder fylkeskommunes eierskapsmelding for 2014
Ft-melding 017-15 Aust-Agder museum og arkiv IKS - regnskap og årsmelding for 2014
Ft-melding 018-15 Stiftelsen Grimstad Bys Museer - styrets årsberetning Oog regnskap
Ft-melding 019-15 Setesdalsmuseet iks - årsmelding og årsregnskap 2014
Ft-melding 020-15 Årsmelding og årsregnskap for Konsesjonskraft IKS
Ft-melding 021-15 Innkjøpssentralen Offentlig Fellesinnkjøp på Agder (OFA) - Årsberetning med regnskap
Ft-melding 022-15 Årsberetning og regnskap for Aust-Agder Næringsselskap AS for 2014
Ft-melding 023-15 Fylkeseldrerådets årsmelding for 2014
Ft-melding 024-15 Årsmelding 2014/2015 Aust-Agder elev- og lærlingråd
Ft-melding 025-15 Møteplan for 2016
webløsning fra Serit Itum