Temamøte for fylkestinget 15. november 2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Presentasjon av økonomiplanen
Presentasjon av innbyggerundersøkelsen
webløsning fra Serit Itum