Fylkesting 10. juni 2008

Oppløsning:
Laster avspiller
interpellasjon Sammenslåing av Aust-og Vest-Agder fylker / Lillesands vedtak om søknad om overgang til Vest-Agder
Ft-melding 001/08 IKT Agder IKT - årsmelding 2007
Ft-sak 016/08 Tertialrapport pr. 30.4.2008
Ft-sak 017/08 Forslag til riksvegbudsjett 2009
Ft-sak 018/08 Gjennomgang av reise/ventetid i forhold til kollektivtilbudet for elever ved Blakstad videregående skole
Ft-sak 019/08 Deltakelse i trainee sør
Ft-sak 020/08 Ufrivillig deltid i fylkeskommunen
Ft-sak 021/08 Seniorpolitiske tiltak - endring av retningslinjer
Ft-melding 001/08 IKT Agder - årsmelding 2007
Ft-melding 002/08 Agder Arbeidsmiljø IKS – årsmelding og regnskap 2007
Ft-melding 003/08 Eldrerådet i Aust-Agder fylkeskommune - årsmelding 2007
interpellasjon Flybusstilbud mellom Arendal og Kjevik
interpellasjon Sammenslåing av Aust- og Vest-Agder fylker
webløsning fra Serit Itum