Fylkesting 17. februar 2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 001-15 Lokalisering av fremtidig videregående skole i Tvedestrand
Ft-sak 002-15 Bygging av ny videregående skole i Tvedestrand - nedsetting av funksjons- og romprogramkomité
Ft-sak 003-15 Setesdal vidaregåande skule - nedlegging av utdanningstilbudet ved avdeling Valle
Ft-sak 004-15 Høring - NOU 2014:14 Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg
Ft-sak 005-15 Regional areal- og transportplan for Arendalsregionen (ATP) - organisering, mandat, prosess og fremdrift
Ft-sak 006-15 Investering i fylkesveg - prinsipper for samarbeid med private næringsdrivende og kommuner
Ft-sak 007-15 Forvaltningsrevisjonsrapport - Kontroll av særskilte forhold ved Sam Eyde videregående skole
Ft-sak 008-15 Reglement for høring i kontrollutvalget
Ft-sak 009-15 Nye folkevalgte regioner
Ft-sak 010-15 Høring av forslag til Strategisk næringsplan for Østre Agder 2015-2020
Interpellasjon om anonym vurdering
webløsning fra Serit Itum