Fylkesting 26. april 2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 016-16 Ny tannklinikk Lillesand - utsatt sak
Ft-sak 017-16 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport 2015
Ft-sak 018-16 Regionreformen og videre samtaler mellom Agderfylkene
Ft-sak 019-16 Sam Eyde vgs. byggetrinn 2 - ekstra etasje over undervisningsfløy
Ft-sak 020-16 Tilstandsrapport for videregående opplæring 2015
Ft-sak 021-16 Innhald og organisering av Oppfølgingstenesta og fagopplæring i Aust-Agder
Ft-sak 022-16 Rammeavtale med Tvedestrand kommune
Ft-sak 023-16 Kjøp av Moland Park bussanlegg
Ft-sak 024-16 Politisk deltakelse i trafikksikkerhetsarbeidet
Ft-sak 025-16 Revidert oppstartsmelding med økte kostnader FV 410 Havstadtunnelen
Ft-sak 026-16 Avsluttet byggeregnskap Fv 415 Stormo - Bunes, Tvedestrand
Ft-sak 027-16 Avsluttede byggeregnskap for gamle riksvegprosjekt
Ft-sak 028-16 Agders uthavner i verdensklasse. Felles strategi for Aust- og Vest-Agder fylkeskommune 2016-2020. Endelig behandling.
Ft-sak 029-16 Strategi for folkehelse 2016-2017
Ft-sak 030-16 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse
Ft-melding 2-16 Setesdal vidaregåande skule - status prosjekt "Vegen vidare for Valle"
Ft-melding 3-16 Kontrollutvalgets årsmelding for 2015
Ft-melding 4-16 Årsmelding 2015 for elev- og lærlingombudet
Interpellasjon om oppfølging av frafall i videregående opplæring
Interpellasjon om gang-/sykkelvei fra fylkesvei 420 Omresletta - Homborsund brygge
Interpellasjon om åpne postlister
Interpellasjon om talentsatsning og fordypningsklasser
webløsning fra Serit Itum