Fylkesting 28. april 2009

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 005/09 Bygging av ny videregående skole i Arendal - forprosjekt
Ft-sak 006/09 Elev- og lærlingombud
Ft-sak 007/09 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport for 2008
Ft-melding 002/09 Regionale forskningsfond - forslag til inndeling
Ft-sak 014/09 Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2008
Ft-sak 013/09 Ungdomsrepresentasjon i Aust-Agder fylkeskommune
Ft-sak 008/09 Ett eller to Agderfylker?
Ft-sak 009/09 Visitsørlandet - ny organisering av reiselivet i landsdelen
Ft-sak 010/09 Organisering av billetteringsprosjekt
Ft-sak 011/09 Ny modell for beregning av takster for kollektivtrafikken i Aust-Agder
Ft-sak 012/09 Fylkeskommunens internasjonale aktiviteter
Interpellasjon - Påtvunget eksamensform ved lokal eksamen
webløsning fra Serit Itum