Fylkesting 13. desember 2005

Oppløsning:
Laster avspiller
Godkjenning av innkalling m.v.
Ft-sak 044/05 - Overføring av konsesjonskraftinntekter til Aust-Agder Næringsselskap A/S i 2006
Ft-sak 040/05 - Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2006-2009 og budsjett 2006
Ft-sak 041/05 - Aust-Agder fylkeskommunes fordelingsplan 2006
Ft-sak 042/05 - Nye folkevalgte regioner i Norge. Videre arbeid med felles fylkesplanlegging på Agder
Ft-sak 043/05 - Likeverd og tilgjengelighet - høring
Ft-sak 045/05 - International Baccalaureate
Ft-sak 046/05 - Teknisk fagskole. Yrkeslærerutdanning
Ft-sak 047/05 - Videreutvikling av IKT i undervisningen i de videregående skolene i Aust-Agder
Ft-sak 048/05 - Forslag til endringer i kommuneloven - høring
Ft-sak 049/05 - Plan for forvaltningsrevisjon for 2006
Ft-sak 050/05 - Plan for selskapskontroll
Ft-sak 051/05 - Søknad om fritak fra politiske verv
Ft-melding 005/05 - Fylkesplanmelding 2005
Uttalelse Sørlandet sykehus
webløsning fra Serit Itum