Fylkesting 14. februar 2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart
Ft-sak 001/06 - Høring - NOU 2005: 18 Fordeling, forenkling, forbedring - Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner
Ft-sak 002/06 - Høring KOU 2005: 1 Egne inntekter for kommunene
Ft-sak 003/06 - Fylkeskommunale regler for utbetaling av partistøtte
Ft-sak 004/06 - Stiftelsen Arendal byselskap - Søknad om fylkeskommunalt til skudd
Ft-sak 005/06 - EU-kommisjonens forslag til forordning om kollektivtransport - høringsuttalelse
Ft-sak 006/06 - Fylkeskommunens internasjonale engasjement
Ft-sak 007/06 - Valg av offentlige medlemmer og varamedlemmer til Sparebanken Sørs forstanderskap
Ft-sak 008/06 - Revidert reglement for Aust-Agder fylkeskommunes finansforvaltning
Ft-sak 009/06 - Risør videregående skole - vannbåren varme - avsluttet prosjektregnskap
webløsning fra Serit Itum