Fylkesting 9. desember 2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 032/08 Høring - strategiplan for Sørlandet Sykehus HF for perioden 2009 - 2013
Ft-sak 033/08 Universell utforming og sikkerhet i buss
Ft-sak 031/08 Avtaler med rutebilselskapene 2009 - 2012
Ft-sak 034/08 Teknisk fagskole
Ft-sak 035/08 Vg3 gull- og sølvarbeid ved Setesdal vidaregåande skule, avd. Valle
Ft-sak 036/08 Overføring av konsesjonskraftinntekter til Aust-Agder Næringsselskap AS i 2009
Ft-sak 037/08 Kulturkort for ungdom -evaluering av prøveordning
Ft-sak 038/08 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2009-2012 og budsjett 2009
Ft-sak 039/08 Aust-Agder fylkeskommunes fordelingsplan for 2009
Ft-sak 040/08 Krav om kjøp av bærbar PC gjennom fylkeskommunens innkjøpsordning
Ft-sak 041/08 Høring: ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning
Ft-sak 042/08 Aust-Agder og Vest-Agder fylkeskommuners rolle i folkehelsearbeidet
Ft-sak 043/08 Oppreisningsordning for tidligere institusjons- og fosterhjemsbarn
Ft-sak 044/08 Selskapsavtale - Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Sør IKS
Ft-sak 045/08 Skatt Sør - Oppnevning av medlem og varamedlem til nytt skatteutvalg
Ft-melding 006/08 Evaluering av IKT Agder IKS
webløsning fra Serit Itum