Fylkesting 26. februar 2013

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 001-13 Videregående opplæring - skoleplass på tvers av fylkesgrensen mellom Aust- og Vest-Agder
Ft-sak 002-13 Retningslinjer for behandling av avkjørsels- og byggegrensesaker
Ft-sak 003-13 Endring av selskapsavtalen for konsesjonskraftfondet for Aust-Agder IKS.
Ft-sak 004-13 Regionplan Agder 2020 - handlingsprogram 2013-2014
Riksantikvar Jørn Holme orienterer
Interpellasjon fra Ingrid D. Skårmo (FRP) angående undervisningskvalitet i videregående opplæring
webløsning fra Serit Itum