Fylkesting 24. oktober 2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Skriv navn på bokmerke
Skriv navn på bokmerke
Skriv navn på bokmerke
Ft-sak 030/06 - Tertialrapport pr. 31.8.2006
Ft-sak 031/06 - Budsjett 2007 for fylkesrevisjonen
Ft-sak 032/06 - Høring - NOU 2006:7 - Det lokale folkestyret i endring?
Ft-sak 033/06 - Forlengelse av ATP-prosjektet i Kristiansandsregionen
Ft-sak 034/06 - Evaluering av Trygt hjem - ordningen
Ft-sak 036/06 - Tilbudet ved Åmli vidaregåande skole
Ft-sak 035/06 -Utdanning innenfor dans
Interpellasjon
webløsning fra Serit Itum