Temamøte om økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 og regionalt utviklingsprogram 2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Presentasjon av fylkesrådmennens forslag til økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 og regionalt utviklingsprogram 2016 v/Arild Eielsen og John G. Bergh
Økonomistyring i fylkeskommunen v/John g. Bergh
webløsning fra Serit Itum