Fylkesting 8.desember 2015

Oppløsning:
Laster avspiller
Notat 15/6 Tillegg til fylkestingssak 79/2015 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 og regionale utviklingsprosjekter 2016
Notat 15/7 Tillegg til fylkestingssak 79/2015. Statsbudsjettet 2016 - budsjettforliket mellom H, Frp, KrF og V
Notat 15/8 Tillegg til fylkestingssak 79/2015. Kommentarer til endringsforslagene som ble lagt frem i fylkesutvalget 24.11.2015
Ft-sak 15/79 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2016-2019, budsjett 2016 og regionale utviklingsprosjekter 2016
Ft-sak 15/84 Søknad om støtte til videreutvikling av Vegårshei ski- og aktivitetssenter
Ft-sak 15/80 Høring om endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg m.m.
Ft-sak 15/81 Kommune- og regionreformen: om nabosamtaler og videre prosess
Ft-sak 15/82 Forslag til høringsuttalelse om endring av personvalgsreglene ved stortingsvalg
Ft-sak 15/83 Spørsmål om lærlingeklausul, krav om tariffavtale og begrensninger i antall ledd av underentreprenører
Ft-sak 15/85 Regional planstrategi 2016-2020 - innspill til kunnskapsgrunnlag og regionale planbehov
Ft-sak 15/86 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken
Ft-sak 15/87 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021
Ft-sak 15/88 Strategi for ladeinfrastruktur i Agder
Ft-sak 15/89 Sam Eyde videregående skole - Grunnlagsinvesteringer - Avsluttet prosjektregnskap
Ft-sak 15/90 Valg av fylkesvalgstyre for perioden 2015 - 2019
Ft-sak 15/91 Valg i fylkestinget
Interpellasjon 15/3 Fylkestingsprotokollen må vise kva partia stemmer
webløsning fra Serit Itum