Fylkesting 13.desember 2011

Oppløsning:
Laster avspiller
Hilsen til fylkestinget fra fylkesmann Øystein Djupedal
Ft-sak 044/11 Overføring av konsesjonskraftinntekter til Aust-Agder næringsselskap AS i 2011
Ft-sak 045/11 Tilskudd til Entreprenørskapssatsing 2012
Ft-sak 046/11 Handlingsprogram 2012-2015 for fylkesveger i Aust-Agder
Ft-sak 047/11 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2012-2015, budsjett 2012 og regionalt utviklingsprogram 2012
Ft-sak 048/11 Fylkeskommunens organisering ved kjøp av kollektivtransport
Ft-sak 049/11 Mål for forvaltning av elg og hjort i Aust-Agder
Ft-sak 050/11 Regionalt forskningsfond Agder - bestillingsbrev
Ft-sak 051/11 Videregående opplæring - tilbud innen idrettsfag
Ft-sak 052/11 Bruk av fraflyttede arealer ved Strømsbu videregående skole.
Ft-sak 053/11 Reglement for fylkeseldrerådet
Ft-sak 054/11 Reglement for godtgjørelser til fylkeskommunale ombud
Ft-sak 055/11 Valg som fylkestinget skal gjøre - 2011-2015
Ft-sak 056/11 Justert strategi for utbygging av rv 9 og bruk av konsesjonskraftinntektene.
Ft-sak 057/11 Regionalt Forskningsfond Agder - utnevning av styremedlemmer
Ft-melding 015/11 Viderføring av museumskonsolidering i Aust-Agder - Kulturministerens initiativ av april 2011
Interpellasjon fra Øystein Haga vedr. initativ til helhetlig plan for vindkraftutbygging på Agder
Interpellasjon fra JohnTellmann Tjuslia vedr. kollektivtilbudet i østre del i Arendal kommune
webløsning fra Serit Itum