Fylkesting 23. april 2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Konstituering
Ft-sak 001/07 - Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport for 2006
Ft-sak 002/07 – Bygging av ny videregående skole i Arendal - funksjons- og romprogram
Ft-sak 003/07 – Gratis læremidler og utvidelse av forsøk med bærbare pcer
Ft-sak 004/07 – Kunnskapsløftet - handlingsplan kompetanse 2007
Ft-sak 005/07 – Registrering av verv og økonomiske interesser - www.styrevervregisteret.no
Ft-sak 006/07 – Nytt elektronisk billetteringssystem i Aust-Agder
Ft-sak 007/07 – EUs rammedirektiv for vann - gjennomføring av vannforvaltningsforskriften i Agder og Rogaland
Ft-sak 008/07 – Fylkeskommunens internasjonale engasjement
Ft-sak 009/07 – Fylkeskommunens ungdomsforum - evaluering
Ft-sak 010/07 – Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2006
Ft-sak 011/07 – Valg som fylkestinget skal gjøre - offentlig valgt medlem i Sparebanken Sørs forstanderskap og fritak fra verv som medlem av fylkestinget
Ft-melding 001/07 – Fylkesplanmelding 2006
Ft-melding 002/07 – Agder Arbeidsmiljø IKS – årsmelding og regnskap 2006
webløsning fra Serit Itum