Fylkesting 11. desember 2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 047-07 Overføring av konsesjonskraftmidler i 2008 til Aust-Agder næringsselskap A/S
Ft-sak 048/07 Aust-Agder fylkeskommunes økonomiplan 2008-2011 og budsjett 2008
Ft-sak 049/07 Aust-Agder fylkeskommunes fordelingsplan for 2008
Ft-sak 050/07 Fylkesvegplan 2008 - 2011
Ft-sak 051/07 Høring av felles Energiplan på Agder
Ft-sak 052/07 Samarbeid med Mwanza City, Tanzania godkjennelse av søknad
webløsning fra Serit Itum