Fylkesting 12. desember 2007

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 053/07 Forslag til regler som skal bidra til økt åpenhet og rolleklarhet i kommuner og fylkeskommuner m.v. – Høring
Ft-sak 054/07 Brukermedvirkning for mennesker med nedsatt funksjonsevne - valg av organisasjonsform
Ft-sak 055/07 Kulturkort for ungdom
Ft-sak 056/07 Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven
Ft-sak 057/07 Vennskapsavtale med Rezekne 2008 - 2011
Ft-sak 058 Plan for selskapskontroll for perioden 2008-2009
Ft-sak 059/07 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2008-2009
Ft-sak 060/07 Valg som fylkestinget skal gjøre
webløsning fra Serit Itum