Fylkesting 25. februar 2014

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 001-14 Opprustning av bygningsmasse, skolesektoren
Ft-sak 002-14 Sam Eyde videregående skole - lokalisering av praksisundervisning for landslinjer i anleggsfag, byggfag m.m.
Ft-sak 003-14 Høring - Forslag til endringer i privatskoleloven - Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse
Ft-sak 004-14 Forvaltningsrevisjonsrapport "Kontroll av særskilte forhold ved Risør videregående skole"
Ft-sak 005-14 Base for luftambulansetjeneste på Hovden
Ft-sak 006-14 Avtale om utbygging av infrastruktur Campus Grimstad
Ft-sak 007-14 Avtale om utbygging av infrastruktur. Marisberg, Arendal kommune.
Ft-sak 008-14 "Et godt varp 2014-2017" Strategi for kulturminner og kulturmiljøer i Aust-Agder
Ft-sak 009-14 Valg av pensjonsordning for folkevalgte fra 1.1.2014
Ft-sak 010-14 Regionale utviklingsprosjekter 2014, tilpasning til endrede rammebetingelser - justert budsjett
Ft-sak 011-14 Mandat for Kontaktforum for brukermedvirkning 2012-2015
Ft-sak 012-14 Navneendring fylkeselevrådet
Ft-sak 013-14 Søknad om permisjon fra politiske verv fra 1.1. - 17.8. 2014
Ft-sak 014-14 Valg av vara i valgnemnda
Ft-melding 001-14 Oppfølging av vedtak i fylkestingssak 49/2013 (budsjett).
webløsning fra Serit Itum