Fylkesting 18. februar 2016

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 16/1 Driftsbygning Tvedestrand og Åmli vgs. Avd. Holt - Endring av byggekostnadene
Ft-sak 16/2 Avsluttet prosjektregnskap for Sam Eyde videregående skole
Ft-sak 16/3 Investeringer på fylkesvegene i regi av kommunene. Fylkeskommunal finansieringsordning.
Ft-sak 16/4 Utvikling av kollektivtransporten i Aust-Agder. Gjennomføring av pilotprosjekt.
Ft-sak 16/5 Oppstartmelding Fv 410 Havstadtunnelen
Ft-sak 16/6 Oppstartsmelding for prosjektet Fv 420 Biesletta, sykkelfelt, kollektiv og trafikksikkerhet
Ft-sak 16/7 Raet nasjonalpark - Uttalelse til Fylkesmannens tilrådning
Ft-sak 16/8 Bestillingsbrev til styret i regionalt forskningsfond Agder
Ft-sak 16/9 Ny tannklinikk Lillesand
Ft-sak 16/10 Innspill - Utvalg som skal utrede ny organisering av eierskapet til spesialisthelsetjenesten
Ft-sak 16/11 Reglement for finansforvaltning
Ft-sak 16/12 Reglement for godtgjørelse til fylkeskommunale ombud
Ft-sak 16/13 Endringer i budsjett 2016
Ft-sak 16/14 Delegeringsreglement
Ft-sak 16/15 Endring av tilleggsreglement for kontrollutvalget
Ft-melding 16/1 Myra sykkelgård, årsrapport.
Interpellasjon fra Jan Kløvstad
Interpellasjon fra Jon Olav Strand
webløsning fra Serit Itum