Fylkesting 22. april 2008

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 015-08 Søknad om fritak fra politisk verv i Aust-Agder fylkeskommune
Ft-sak 006-08 Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsrapport for 2007
Ft-sak 012-08 Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2007
Ft-sak 014-08 Melding - selskapskontroll i IKT Agder driftssenter IKS
Ft-sak 008-08 Utredning om opprettelse av regional forskningsfond - høring
Ft-sak 011-08 Høring - innstillingen fra Stjernø-utvalget
Ft-sak 009-08 Nasjonal transportplan (ntp) 2010 - 2019. uttalelse.
webløsning fra Serit Itum