Fylkesting 25. april 2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Oppstart
Ft-sak 010/06 - Aust-Agder fylkeskommunes årsregnskap og årsberetning for 2005
Ft-sak 011/06 - Strategiplan for trafikksikkerhet 2006 - 2009
Ft-sak 012/06 - Strategi for næringslivets godstransporter i region sør
Ft-sak 013/06 - Sterke regioner. Premisser, oppgaver og inndeling. Kommunene og forvaltningsreformen
Ft-sak 014/06 - Ungdomsforum
Ft-sak 015/06 - Kunnskapsløftet - handlingsplan for 2006
Ft-sak 016/06 - Tiltak mot frafall i videregående opplæring
Ft-sak 017/06 - Kontrollutvalgets melding om virksomheten i 2005
Ft-sak 018/06 - Valg - nytt medlem til eldrerådet og til overligningsnemnda for Setesdal ligningsdistrikt
Bærbare pc-er i videregående skoler
webløsning fra Serit Itum