Fylkesting 5. september 2017

Oppløsning:
Laster avspiller
Nytt bokmerke
PS 17/49 Høring av forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdannings-institusjoner.
PS 17/50 Forprosjekt - Ny videregående skole og idrettsanlegg i Tvedestrand.
PS 17/51 E18 Tvedestrand - Arendal. Utvidet låneopptak for utbetaling av bompengeandel.
17/15 Agder Arbeidsmiljø IKS - Årsrapport og regnskap for 2016
webløsning fra Serit Itum