Fylkesting 23. februar 2010

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 001-10 Handlingsprogram 2010-2013 for nye fylkesveger i Aust-Agder
Ft-sak 002-10 Rammeavtale mellom Aust-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen
Ft-sak 003-10 Utbedring av fv 154 Gullknappvegen. Delfinansiering med Froland kommune
Ft-sak 004-10 Invitasjon til deltakelse i CPM-anlegg i Mwanza
Ft-sak 005-10 Endringer i delegasjonsreglementet
Ft-sak 006-10 Søknad om fritak fra politisk verv - eldrerådet
Ft-melding 001-10 Lovlighetsklage – Kommunal- og regionaldepartementets konklusjon
Ft-melding 002-10 Mammomagrafiprosjektet
Interpellasjon fra Øystein Haga vedr. elevundersøkelser 2007, 2008 og 2009
webløsning fra Serit Itum