Fylkesting 13. juni 2006

Oppløsning:
Laster avspiller
Ft-sak 021/06 - Nasjonal transportplan 2010 - 2019. Regionale innspill
Ft-sak 022/06 - 420 kV -ledning Skåreheia-Holen. Klagebehandling. Uttalelse
Ft-sak 023/06 - Leiekontrakt lokaler tannklinikk Arendal
Ft-sak 028/06 - Høring: elektronisk stemmegivning - utfordringer og muligheter
Utdeling av Aust-Agder fylkeskommunes bygningsvernpris for 2006
Ft-sak 024/06 - Lokalisering av ny videregående skole i Arendal
Ft-sak 025/06 - Organisasjonsmodell for Agder Universitet - Høringsuttalelse
Ft-sak 026/06 - Prosjektregnskap FV 107 Dypvåg - Normannvik
Ft-sak 027/06 - Prosjektregskap for FV 232 Sangereid - Brekkestø
Ft-sak 029/06 - Ungdomsforum. Oppnevning av medlemmer fra ungdomsorganisasjonene
Ft-melding 002/06 - Strategiplan for Sørlandet sykehus HF 2007 - 2009 - Høring
Ft-melding 003/06 - Agder Arbeidsmiljø IKS - årsmelding 2005
Ft-melding 004/06 - Eldrerådet i Aust-Agder fylkeskommune - årsmelding 2005
webløsning fra Serit Itum